Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Jobb og videre studier

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

Studieretningen danner grunnlag for masterstudier i studieretningen forsikring finans og risiko under masterprogrammet Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing) . Hvis du under masterstudiet spesialiserer deg mot aktuarfag kan du få aktuarkompetanse.

Du kan få jobb i hele finansindustrien (bank, forsikring, konsulentselskaper), deler av IT-industrien og deler av annen industri (for eksempel offshore). Din grunnleggende, og samtidig yrkesrettede, utdanning gjør det mulig å gå fra et arbeidsområde til et annet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:58