Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i Matematikk, informatikk og teknologi innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye, MAMI-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieretningen Finans, forsikring og risiko består hovedsakelig av emner innen matematikk og statistikk. Studiet er bygget opp av en grunnblokk, fordypningsgruppe og noen emner som kan velges mer fritt. I tillegg er ex.phil. obligatorisk.

Tabellen nedenfor viser et studieløp som inkluderer alle obligatoriske emner og fordypningemner.

6. semester STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført) /Valgfritt emne Valgfritt emne
5. semester MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) Emne avhengig av spesialisering EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser MAT2400 – Reell analyse / STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt) /Valgfritt emne
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) /Valgfritt emne
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Obligatoriske emner som avhenger av spesialisering

Matematisk finans

Aktuarfag

Risiko og pålitelighetsanalyse

Valgfrie emner

Det anbefales også å ta noen emner i økonomi. Spesielt ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt) er aktuelt (i 4. semester), men også ECON2310 – Makroøkonomi 2, ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt), ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) og ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information * kan være aktuelle.

Avhengig av hva du ønsker å spesialisere deg i foreslås følgende emner. Merk at dette er forslag og ikke krav.

Statistikk

Numeriske beregninger

Databaser

* ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information er et masteremne ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Du må derfor ta kontakt med oss (studieinfo at math.uio.no) for å få adgang til dette emnet. Studenter som har fulgt de obligatoriske emnene og har tatt ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt) , vil ha tilstrekkelig med forkunnskaper. Det er lov å bruke inntil 20 studiepoeng med masteremner i bachelorgraden.

Hver av spesialiseringene i studieretningen i Finans, forsikring og risiko har sin naturlige fortsettelse i spesialiseringen med samme navn i studieretningen Finans, forsikring og risiko i masterprogrammet Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing)

Har du spørsmål eller vil ha hjelp til å sette sammen en studieplan, ta kontakt med programkoordinatoren som kan hjelpe deg med å sette sammen en studieplan som dekker dine behov.

Se også generell informasjon om oppbygning av studieprogrammet.

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:57