Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

I studieretningen Finans, forsikring og risiko kan du reise til alle de fem universitetene som programrådet anbefaler:

For disse universitetene har Universitetet i Oslo sentrale avtaler. Du kan søke om utveksling på alle sentrale avtaler.

Matematisk institutt har også egne avtaler for studenter som har lyst til å reise på utveksling i Europa

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har også utvekslingsavtaler

Har du spørsmål om utenlandsopphold som en del av et studie på MIT-programmet, ta kontakt.

MIT-studenter som har vært ute og reist på utveksling svarer gjerne på spørsmål


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. mars 2014 17:13