Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hva lærer du?

Studieretningen i Matematikk gir deg en generell bakgrunn i matematikk og kvalifiserer for opptak til masterstudiet i Matematikk.
Studieretningen gir trening i abstrakt tenkning, og i å analysere problemer av matematisk art hvor løsningsmetoden ikke nødvendigvis er kjent. Den utvikler evnen til selv å sette seg inn i nye områder og gir øvelse i å formidle matematikk.

Kunnskapsmål

  • Inngående kjennskap til flere grener av matematikk.
  • Kjennskap til mer abstrakte deler av faget.

Ferdighetsmål

  • Praktisk problemløsning med ulike matematiske teknikker.
  • Kunne formulere seg matematisk presist og gjennomføre bevis og presise resonnementer.

Generell kompetanse

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. juni 2012 10:44