Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hvorfor velge denne retningen?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

Følte du glede ved å forstå hvorfor formelen for løsning av annengradslikninger virker? Kunne du ha lyst til å vite hvorfor det er umulig å dele en vinkel i tre like vinkler med passer og linjal? Trivdes du med matematikken uten alltid å måtte spørre "Hvorfor må vi lære dette"? Svarer du "ja" på disse eller liknende spørsmål, er det godt mulig at studieretningen Matematikk er noe for deg.

Matematikk er et nyttig fag. For mange framstår imidlertid også matematikk som et fag som er morsomt og utfordrende i seg selv. I oldtiden ble geometri sett på både som praktisk nyttig og som en utfordring til intellektet. I renessansen var løsning av tredjegradslikninger selskapsunderholdning.

I de siste hundre år har mange matematiske oppdagelser av stor praktisk betydning vært gjort av matematikere som først og fremst har sett på de teoretiske problemene som en utfordring.

I studieretningen i matematikk fokuserer vi på matematikk som et fag med egenverdi slik det har utviklet seg de siste par hundre år.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:58