Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Matematikk (studieretning)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

Følte du glede ved å forstå hvorfor formelen for løsning av annengradslikninger virker? Kunne du ha lyst til å vite hvorfor det er umulig å dele en vinkel i tre like vinkler med passer og linjal? Trivdes du med matematikken uten alltid å måtte spørre "Hvorfor må vi lære dette"? Svarer du "ja" på disse eller liknende spørsmål, er det godt mulig at studieretningen Matematikk er noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?