Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Jobb og videre studier

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

En naturlig fortsettelse er selvfølgelig å fullføre en mastergrad i matematikk, med de jobbmuligheter det gir.

Som bachelor fra studieretningen i matematikk vil du ha utviklet en evne til å kunne analysere og løse matematiske problemstillinger som måtte dukke opp på en arbeidsplass. Dette gjør deg egnet til å arbeide ved en forskningsinstitusjon eller i forsknings- og utviklingsavdelingen ved en bedrift innen kommunikasjon, finans og teknologi. Som bachelor må du regne med å spesialisere deg videre internt på arbeidsplassen, men du vil stille med et bedre teoretisk fundament enn dine kolleger. Skoleverket har behov for lærere med matematikk-kompetanse på alle nivåer. Ønsker du å bli lærer, må du i tillegg ha praktisk pedagogikk utdannelse.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:58