Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i Matematikk, informatikk og teknologi innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye, MAMI-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieretningen Matematikk består hovedsakelig av emner innen matematikk. Det er imidlertid store muligheter til å velge andre realfagsemner i tillegg. Studiet er bygget opp av en grunnblokk, fordypningsgruppe og noen emner som kan velges mer fritt. I tillegg er ex.phil. obligatorisk. I tabellen under er ex.phil. plassert i femte semester, men du kan velge å ta dette enten i tredje, fjerde eller sjette semester også.

Tabellen nedenfor viser et studieløp som inkluderer alle obligatoriske emner og fordypningemner.

6. semester MAT2200 – Grupper, ringer og kropper /Valgfritt emne MAT2000 – Prosjektarbeid i matematikk Valgfritt emne
5. semester MAT2410 – Innføring i kompleks analyse Valgfritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester MAT2400 – Reell analyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering / Valgfritt Valgfritt emne / MAT2200 – Grupper, ringer og kropper
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse Valgfritt emne
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering* / FYS-MEK1110 – Mekanikk* / MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse* INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)*
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

*STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering er anbefalt i andre semester, men studenter som ønsker å ta en del fysikk/mekanikkemner som valgfrie emner anbefales å ta FYS-MEK1110 – Mekanikk og/eller MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse i andre semester. STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og/eller IN1010 – Objektorientert programmeringINF1010 – Objektorientert programmering (videreført) må da tas i fjerde eller sjette semester. Ta gjerne kontakt om du vurderer dette.

Obligatoriske fordypningsemner

Forslag til valgfrie emner

**Inntil 20 studiepoeng masteremner (emner med 4000- eller 5000-kode) kan inngå i bachelorgraden etter søknad. Ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Har du spørsmål eller vil ha hjelp til å sette sammen en studieplan, ta kontakt med programkoordinatoren som kan hjelpe deg med å sette sammen en studieplan som dekker dine behov.

Se også generell informasjon om oppbygning av studieprogrammet.

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:58