Programmet tar ikke opp nye studenter

Mekanikk og teknologi (studieretning)

Studieretningen gir en innføring i fluidmekanikk og noe faststoffmekanikk. Fluidmekanikk handler om hvordan forskjellige væsker (som for eksempel vann, olje og blod) flyter og faststoffmekanikk handler om hvordan faste stoffer oppfører seg under ulike forhold, for eksempel en bro under storm.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?