English version of this page

Modellering og dataanalyse (master - to år)

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter, se vår studieside for oppdatert informasjon om studietilbudet ved Matematisk institutt.

Modellering og Dataanalyse (MoD) er et masterprogram der du lærer å bruke og utvikle ulike verktøy basert på statistikk, matematikk og informatikk. Slike verktøy brukes i stadig større utstrekning til å løse problemer innen mange ulike felt, som f.eks. medisin, bioteknologi, industri, samfunnsvitenskap, finans og forsikring.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?