Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva kan du jobbe med?

Trine er aktuar, og lager matematiske modeller for å beregne gjelden forsikringsselskap har til kundene.

Person

Astri Strand Lindbæck ble matematiker for å oppfylle drømmen om læreryrket.

Person med illustrasjon

Jonathan Feinberg har brukt matematikk til å regne på alt fra rasfare og strømforbruk til behandlinger av kreft.

Ekaterina er statistiker og aktuar. Hun passer på at arbeidsgivere setter av nok penger så alle får sin pensjon, når den tid kommer.

Matematiker Magnus Dehli Vigeland var innom både sirkusskole, Newton og klippestuping før han endte opp ved Avdeling for medisinsk genetikk på Oslo Universitetssykehus.  

Bilde av Rebekka Mørken Valdmanis

Matematikk- og informatikkstudiene lærte Rebekka Mørken Valdmanis om problemløsning og nysgjerrighet. Som konsulent i Accenture bruker hun disse kvalitetene hver dag.

Jing har master i matematikk, og jobber med produktutvikling i et lite selskap han har vært med å gründe.

Thomas og Einar Jakobsen hadde en god idé og startet bedriften Neck Graph etter studietiden.

- Få ting er bedre enn å avslutte arbeidsdagen med en kopp kaffe under stjernehimmelen. Jørgen Myre jobber med høyteknologiske sensorer ute i ørkenen for Schlumberger.

Statistikeren Ida får mange muligheter i Statkraft.- Neste uke skal vi på scootertur i Trollheimen for å måle snø.

Didrik Lilja jobber med seismikk innen olje- og gassindustrien, og mener at bakgrunnen fra matematikk på UiO har gitt ham et allsidig utgangspunkt.

- Jeg er interessert i statistikk fordi jeg synes det er gøy å finne sannsynligheter for ting. Annette Raabe jobber med statistisk analyse i TNS Gallup.

Da jeg begynte på UiO ville jeg bli programmerer, og tenkte derfor at informatikk var tingen, forteller Martin Sandve Alnes. Senere valgte han å studere Computational science, og er i dag involvert i et forskningsprosjekt for å kurere hjerteinfarkt.

Bilde av Torkil Vederhus med mobil

Torkil Vederhus stilte som rektorkandidat mens han tok mastergrad, men valgte en helt annen karrierevei etter endte informatikkstudier. Nå har han en spennende og variert stilling som app-utvikler i BEKK.

"Da jeg begynte studiene mine ved UiO tenkte jeg på å bli konstruktør innen bygg, anlegg eller offshore", sier Tom Thorvaldsen. Han ble først cand.scient. i konstruksjonsmekanikk, og deretter dr.scient. innen informatikk/mekanikk. I dag jobber han som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller utenfor Oslo.

Matematikeren Mathias Barra kartlegger hvordan vi kan operere så mange som mulig på en tryggest mulig måte med et begrenset antall operasjonsrom og leger.

Som doktorgradsstipendiat er Ragnhild med på å redusere dødeligheten av brystkreft gjennom bruk av statistikk.

Etter å ha studert til ingeniør ved Høgskolen i Oslo bygde Tina på med en master i faststoffmekanikk ved UiO. - Dette gir meg mer spennende oppgaver i arbeidslivet, sier hun.

Bilde av Jens Christian Jore Christensen

Jens Christian Christensen jobber som prisanalytiker i Sparebank1. Prisene for forsikring er basert på matematiske modeller og risikoanalyser.

Qing har funnet drømmejobben som analytiker i risiko- og kapitalstyringsavdelingen til Gjensidige. Hun bruker mye av det hun har lært i sine studier i sitt daglige arbeid, men lærer også stadig vekk noe nytt.

Som de fleste andre, var Ida usikker på hva hun ville gjøre videre etter videregående skole. Hun har alltid vært glad i tall, derfor falt valget på matematikk, uten at hun egentlig hadde bestemt seg akkurat for hvilken retning hun skulle gå. "De fleste studieretninger på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet krever at man har en grunnpakke med matematikk, informatikk og statistikk, så ved å begynne på matematikk, holdt jeg mulighetene åpne", sier Ida.

Jeg hadde egentlig tenkt å studere økonomi, men samtidig syntes jeg matematikk var veldig spennende. Så da jeg hørte at man kunne kombinere matte og økonomi ved UiO, var valget enkelt, forteller Kristoffer Haugen, trainee i aksjeavdelingen til Norges Bank Kapitalforvaltning (Oljefondet).
Ragnhild har alltid vært interessert i realfag, og det var derfor naturlig å velge Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO som studiested. Hun studerte både matematikk, biologi og kjemi de første årene på universitetet. Gode forelesere samt spennende og varierte anvendelsesområder gjorde at valget til slutt falt på biostatistikk da hun skulle velge retning for sin mastergrad som hun fullførte i 2004.
Jeg hadde egentlig tenkt å studere økonomi, men samtidig syntes jeg matematikk var veldig spennende. Så da jeg hørte at man kunne kombinere matte og økonomi ved UiO, var valget enkelt, forteller Kristoffer Haugen, trainee i aksjeavdelingen til Norges Bank Kapitalforvaltning (Oljefondet).