Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

For anbefalte studieveier, se de enkelte studieretningene. Noen studieretninger har obligatoriske emner som normalt tas i begynnelsen av studiet når dette er mulig. De resterende emnene velges blant emnene i matematikk, statistikk og informatikk. Se den enkelte studieretning for informasjon om hvilke emner som passer inn.

Her kan du gå direkte til oppbygning og gjennomføring for studieretningene:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/ Masteremne Masteroppgave/ Masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave/ Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Første semester av masterstudiet begynner med emner som gir deg et grunnlag for videre spesialisering mot en masteroppgave. Deretter splittes oppbygningen av studiet avhengig av om du ønsker en 30-poengs oppgave eller en 60-poengs oppgave:

  • Liten oppgave (30 studiepoeng): Oppgaven gjennomføres da i 4. semester. Oppgaven fastlegges i samtale med veileder i tredje semester.
  • Stor oppgave (60 studiepoeng): en vanlig organisering vil da være at oppgaven gjennomføres over de tre siste semestre, med 10 studiepoengs belastning i 2. semester, 20 studiepoengs belastning i 3. semester og 30 studiepoengs belastning i 4. semester (se tabell). Andre organiseringer er også mulige i noen tilfeller, f.eks. at en gjennomfører oppgaven de to siste semestere.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Modellering og dataanalyse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. jan. 2014 09:16