Programmet tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet har du gode muligheter for å dra på utveksling. Vi samarbeider med universiteter over hele kloden, og studenter som har dratt ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor sitt fagområde. Det anbefales å reise ut i siste halvdel av studiet. Se også instituttets generelle sider om utveksling og UiO sentralt sine sider om utveksling.

En rekke av utvekslingsavtalene er gyldige for masterstudenter.

For MoD-studenter anbefales spesielt universitetene på listen nedenfor. Hvilke av disse som passer best må sees i sammenheng med studieretning og bør diskuteres med kontaktperson/veileder/programleder. Også andre universiteter på den generelle listen over avtaler vil kunne egne seg.


Merk at søknadsfristen for å søke om plass via disse utvekslingsavtalene er enten 15/2 eller 15/2 og 15/9 (se nettsidene ovenfor). Det vil derfor som regel ikke være aktuelt å kunne dra 1. semester av masterstudiet via disse avtalene. For de som har tenkt å skrive en lang masteroppgave vil det normalt ikke være hensiktsmessig å dra 3. eller 4. semester, slik at et mulig utenlandsopphold helst bør skje i 2. semester. Det må derfor planlegges allerede ved oppstarten av masterstudiet. For de som har tenkt å skrive en kort masteroppgave vil det kunne være aktuelt å dra 2. eller 3. semester. Det må da planlegges (og søkes) i begynnelsen av 1. semester eller i begynnelsen av 2. semester. Ta dette opp med programlederen og/eller med studiekonsulenten dersom du er interessert.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2017 09:21