Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

20

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning:

For opptak til dette programmet kreves en fordypningsgruppe på minimum 80 studiepoeng i et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Til søknaden skal det legges ved et motivasjonsbrev (maks en A4-side) med beskrivelse av:

  • Interesse og relevant bakgrunn for studiet
  • Hva finner du attraktivt ved dette studietilbudet og hvordan passer det med dine faglige interesser

Motivasjonsbrevet vil også bli tatt med i opptakskomiteens vurdering av søkere.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Du vil kunne få tilleggspoeng for motivasjonsbrevet.