Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

15

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

  • Fordypningsgruppe på minimum 80 studiepoeng i et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag.

Motivasjonsbrev

Til søknaden skal det legges ved et motivasjonsbrev (maksimalt en A4-side) med beskrivelse av:

  • Interesse og relevant bakgrunn for studiet
  • Planer for gjennomføring av studiet

Motivasjonsbrevet vil også bli tatt med i opptakskomiteens vurdering av søkere.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

  • Søkere rangeres først etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen
  • Dernest rangeres søkerne på bakgrunn av motivasjonsbrevet

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.