AVDELING FOR MUSIKKVITENSKAP

SEMESTERPLAN V�REN 2005

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

JANUAR

UKE 3������������ Undervisningsstart

 

FEBRUAR

UKE 7������������

Hele uken ������� Opphold p� Ole Bull-akademiet, 1. gruppe.

 

UKE 9

Hele uken ������� Opphold p� Ole Bull-akademiet, 2. gruppe.

 

APRIL

UKE 13

Fredag 1.�������� Frist for innlevering av tittel/problemstilling p� semesteroppgaver og emneoppgaver. Gjelder alle emner med denne vurderingsformen. Tittel/problemstilling og pensumliste m� p� forh�nd v�re godkjent og undertegnet av fagl�rer/veileder. Ekspedisjonskontoret kl. 14.00.

 

UKE 17

����������������������� Muntlig klasseromseksamen i h�rel�re, MUS1230 Teori 1B.

Tirs. 26.���������� Fremf�ring/konsert i MUS2355/4355 Interpretasjon klassisk og MUS2357 Interpretasjon rytmisk. Salen fra 13.15.

 
MAI

UKE 18

Man. 2.����������� Frist for innlevering av hoved- og masteroppgaver for v�ren 2005.

�����������������������

UKE 19

Fre. 13. ���������� Skriftlig eksamen i MUS2002/MUS4002 Filmmusikk. Auditorium 3, Sophus Bugges hus, 09.00-16.00.

 

UKE 20

Ons. 18.���������� Utdeling av hjemmeeksamen i Fritonal sats I og II. Ekspedisjonskontoret,

kl.14.00.

 

UKE 21

Hele uken�������� OPPTAKSPR�VER til bachelorstudiet. Alle rom reservert til dette.

Tirs. 24.���������� Eksamen i ex.phil., selvstudiumvarianten, kl.9-13

Ons. 25.���������� Innlevering av hjemmeeksamen i Fritonal sats I og II. Ekspedisjonskontoret,

kl.14.00. 2 eksemplarer.

Ons. 25.���������� Utdeling av hjemmeeksamen i Kontrapunkt I og II. Ekspedisjonskontoret,

kl.14.00.

Tors. 26.��������� Eksamen i ex.phil., seminarvarianten, kl.9-11

 

 

JUNI

UKE 22

Ons. 1. ����������� Innlevering av emne- og semesteroppgaver i alle emner. Ekspedisjonskontoret

kl. 14.00. Alle oppgaver og vedlegg skal leveres i to eksemplarer.

Ons. 1. ����������� Innlevering av hjemmeeksamen i Kontrapunkt I og II. Ekspedisjonskontoret kl.

14.00. 2 eksemplarer.

Ons. 1.������������ Utdeling av hjemmeeksamen i MUS2200 Bruksmusikkarrangering. Ekspedisjonskontoret, kl. 14.00.

 

UKE 23

Man 6.������������ Skriftlig eksamen i MUS1420 Vestlig kunstmusikk og folkemusikk. Sted,

09.00-13.00.���

Ons. 8.������������ Innlevering av hjemmeeksamen i MUS2200 Bruksmusikkarrangering.

Ekspedisjonskontoret, kl. 14.00. 2 eksemplarer.

Ons. 8.������������ Skriftlig eksamen i MUS2250/MUS4250 H�rel�re 3.

Fre. 10.����������� Muntlig eksamen i MUS2408 Den russiske symfoni.����� �����������

 

UKE 24����������

Onsdag 15.����� Muntlig eksamen i MUS2250/MUS4250 H�rel�re 3.

 

UKE 25����������

Fre. 24.����������� Sensuren kunngj�res ved oppslag kl. 14.00.

 

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR