Orientering om innleveringsfrister for hoved- og masteroppgaver

Vi vil opplyse om at vedtaket som ble fattet i Undervisningsrådet august 2004 innebærer at instituttet nå gjeninnfører ordningen med fast frist for innlevering av hoved- og masteroppgaver. Ordningen med fri innlevering gjennom semesteret ble innført høstsemesteret 2001, men denne har ikke fungert tilfredsstillende. Derfor ønsket instituttet nå å gå tilbake til ordningen med faste frister. Hovedfrister for innlevering er satt til 1. november i høstsemesteret og 1. mai i vårsemesteret (slik fristene også var tidligere). Disse fristene er satt fordi kommisjonene naturlig nok trenger tid til å vurdere oppgavene, og instituttet følger her fakultetets retningslinjer om at sensur for hoved-/masteroppgaver skal foreligge senest åtte uker etter innlevering. Det ble i tillegg vedtatt å innføre en utsatt frist for innlevering, 1. februar i vårsemesteret og 15. august i høstsemesteret, slik at studenter som trenger noe mer tid ikke behøver å vente et halvt år på å få sensur på sin oppgave og på å få avsluttet studiet. Studenter som ønsker å benytte seg av de utsatte fristene må informere instituttet om dette, og semesterregistrere og eksamensmelde seg i innleveringssemesteret.

Instituttet ønsker på ingen måte at de studentene som har planlagt innlevering vårsemesteret 2005, og som blir berørt av denne informasjonssvikten, skal bli skadelidende. Vi vil oppfordre disse studentene til å ta kontakt med instituttet, slik at vi kan komme fram til en tilfredsstillende ordning for disse.
Publisert 16. okt. 2013 14:04 - Sist endret 30. aug. 2017 08:47