Oppbygging og gjennomføring før 2015

Denne nettsiden viser hvilken masterordning som gjaldt for studenter som fikk opptak til bachelorprogrammet før høsten 2015. Hvis du har fulgt anbefalt studieløp skal du etter planen starte på ditt tredje semester høsten 2015.

Dersom du ikke har fulgt anbefalt studieløp, eller har vært deltidsstudent, ta kontakt med programkonsulent Turid Kristensen  eller studiekonsulent Mons Thyness for å få avklart hvilken overgangsordning som er aktuell.

Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i musikkvitenskap er et toårig studium (120 studiepoeng), og består av:

 • obligatoriske emner, 30 studiepoeng
  • ​fagtradisjoner i musikkvitenskap
  • metodologisk emne
 • valgfrie fordypningsemner, 30 studiepoeng
 • masteroppgave, 60 studiepoeng - en forskningsrettet, vitenskapelig oppgave som kan utformes rent teoretisk eller med en praktiske komponent som utgjør inntil 50 % av arbeidsmengden

Anbefalt studieløp

4. semester MUS4090 - Masteroppgave i musikkvitenskap
3. semester MUS4090 - Masteroppgave i musikkvitenskap /utenlandsopphold Valgfritt fordypningsemne/utenlandsopphold
2. semester MUS4216 - Metodologisk emne: Historie, analyse, estetikk ellerMUS4217 - Metodologisk emne: Musikk, kultur, samfunn ellerMUS4218 - Metodologisk emne: Kognitiv musikkvitenskap MUS4090 - Masteroppgave i musikkvitenskap Valgfritt fordypningsemne/metodologisk emne nr. 2
1. semester MUS4215 - Fagtradisjoner i musikkvitenskapen Valgfritt fordypningsemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi oppfordrer deg til å ta deler av masterstudiet i et annet land. Vi anbefaler at et slikt utenlandsopphold legges til tredje semester av masterstudiet. For mer informasjon om delstudier i utlandet, se nettsiden Delstudier i utlandet ved HF

Obligatoriske emner

Første semester:

​Andre semester (velg ett av disse):

Ett av de to emnene du ikke velger kan også brukes som et valgfritt fordypningsemne.

Valgfrie fordypningsemner

Emnesammensetningen godkjennes av veileder ut fra kravet om faglig samsvar med masterarbeidet.

Forslag til sammensetning av fordypningsemner:

Historisk/estetisk orientering:

 • MUS4660 Norsk musikkhistorie (10 sp)
 • MUS4277 Vestlig kunstmusikk (10 sp)
 • MUS4420 Opera og musikkteater (10 sp)

Populærmusikkforskning:

 • MUS4830 Musikk, teknologi og produksjon (10 sp)
 • MUS4222 Studioproduksjon og soundanalyse (10 sp) eller MUS4531 Musikk og medier (10 sp)
 • MUS4605 Forskningsseminar i populærmusikk (10 sp)

Kognisjonsrettede emner:

 • MUS4830 Musikk, teknologi og produksjon (10 sp)
 • MUS4320 Musikkpsykologi (10 sp)
 • MUS4831 Lydanalyse (10 sp)

Formidlingsrettede emner:

 • MUS4323 Musikkpedagogisk fordypning (10 sp)
 • MUS4320 Musikkpsykologi (10 sp)
 • MUS4218 Metodologisk emne: Kognitiv musikkvitenskap (10 sp) - tas i tillegg til MUS4217 Metodologisk emne: Musikk, kultur og samfunn (10 sp)

Fordypningsemner kan også erstattes av andre valgfrie praktiske emner som for eksempel MUS4731 Satslære 4, MUS4252 Hørelære 3, MUS 4260 Utøvende M og MUS4355 Interpretasjon klassisk.

Her kan du se en oversikt over alle MUS-emnene.. Alle emner med kode MUS4000 og høyere kan benyttes i masterprogrammet.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et forskningsrettet, vitenskapelig arbeid (60 studiepoeng) som gir deg kunnskap om å lage problemstillinger og trening i å finne egnede metoder til å løse forskningsspørsmål. Dette vil øke evnen til å arbeide selvstendig, kreativt og kritisk for å utvikle og gjennomføre et større prosjekt. Avhandlingen kan være en selvstendig empirisk undersøkelse som bygger på kildestudier/feltarbeid eller en orienteringsoppgave om et musikkvitenskapelig emne på grunnlag av andres forskning.

Oppgaven kan inneholde en praktisk del som kan utgjøre inntil 50 % av arbeidsmengden. Den praktiske delen belyse den teoretiske delen.  Eksempler på tidligere praktiske deler som har vært godkjent er ulike pedagogisk-didaktiske arbeider (lærebok eller annet undervisningsopplegg, for eksempel på web), en musikkproduksjon eller et opplegg for musikkformidling (komposisjon, arrangering, CD osv.).

En prosjektskisse for masteroppgaven må leveres innen gitt tidsfrist før studiestart, og vil bl.a. danne grunnlag for tildeling av veileder. Veiledningskontrakt må signeres før veiledning kan finne sted.

En del av veiledningen i masterarbeidet vil kunne foregå i grupper.

Deltidsstudier og permisjoner

Her kan du lese mer om utsatt studiestart, deltidsstudier og permisjoner

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i musikkvitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 30. aug. 2017 08:47 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31