Evaluering av masterprogrammet i musikkvitenskap

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student på dette programmet vil du derfor bli bedt om å delta i årlige evalueringer av studiehverdagen din. Resultatene av evalueringene brukes i årlige rapporter om studiekvaliteten på programmet.

Årlige rapporter om studiekvalitet

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Sammenfatning av studentevalueringer på masterprogrammet

Våren 2008

Våren 2009

Publisert 6. juni 2012 12:59 - Sist endret 30. aug. 2017 08:47