Musikkvitenskap (studieretning)

Dette studiet gir deg gode muligheter for sterk faglig fordypning innenfor musikkvitenskapen. Masterarbeidet er programmets klart faglige fokus, og du kan velge å skrive en masteroppgave eller gjennomføre et masterprosjekt. Dine interesser og tanker om fremtidig yrkesvalg bestemmer hvilken fordypning studiet knyttes til.

Studieretningen hører til programmet

Musikkvitenskap (master - to år)