Hvorfor velge dette programmet?

Dette studiet gir deg gode muligheter for sterk faglig fordypning innenfor musikkvitenskapen. Masterarbeidet er programmets klart faglige fokus, og du kan velge å skrive en masteroppgave eller gjennomføre et masterprosjekt. Dine interesser og tanker om fremtidig yrkesvalg bestemmer hvilken fordypning studiet knyttes til.

I større grad enn bachelorprogrammet i musikkvitenskap stiller masterprogrammet sterke krav til faglig fordypning.

Studieprogrammets hovedfokus er et selvstendig masterarbeid som omfatter 60 studiepoeng (ett års studier). Ved siden av dette inngår emner med til sammen 60 studiepoeng i masterprogrammet, derav 30 studiepoeng som dekkes av de obligatoriske emnene fagtradisjoner i musikkvitenskapen (20 studiepoeng) og metodologisk emne (10 studiepoeng).

De resterende 30 studiepoengene består av musikkvitenskapelige emner, eller emnene fra andre fag/studieprogram, så lenge de fungerer støttende i forhold til masterarbeidet.

Ved opptak får du tildelt en veileder som i samarbeid med deg skal sette opp en plan for studiet.

Masterstudiet bygges dels opp med tanke på fremtidig yrkesvalg, og dels ut fra studiets faglige innhold, som også bestemmer hvilken fordypning studiet knyttes til.

Publisert 30. aug. 2017 10:03 - Sist endret 24. juni 2019 15:59