Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i musikkvitenskap er et toårig studium (120 studiepoeng), og du kan velge mellom to ulike studieløp. Du kan velge mellom studieløp med en lang masteroppgave (60 studiepoeng oppgave), eller en kort masteroppgave (30 studiepoeng oppgave). Valg av masteroppgave legger visse føringer for gjennomføringen av masterprogrammet, som det er viktig at du tar hensyn til når du planlegger studieløpet ditt.

Studieløp med masteroppgave på 60 studiepoeng:

 • Obligatoriske emner, 30 studiepoeng
  • Musikkvitenskapens forskningsfelt
  • Oppgaveseminar
 • Valgfrie fordypningsemner, 30 studiepoeng
 • Masteroppgave, 60 studiepoeng - en forskningsrettet, vitenskapelig oppgave som kan utformes rent teoretisk eller med en praktiske komponent som utgjør inntil 50 % av arbeidsmengden.
  • Lengden på oppgaven skal være på 80-100 sider. En side er normalt på 2.300 tegn, mellomrom ikke medregnet
  • Dersom deler av oppgaven har en stor praktisk/empirisk komponent (for eksempel, studieproduksjon, musikkteknologi, eksperimenter etc.), kan man i samråd med veileder redusere antall sider ned til minimum 50. Det er veldig viktig at dette gjøres i samråd med veileder på et tidlig tidspunkt og at oppgaven får godkjenning av programleder før du setter i gang.

Studieløp med masteroppgave på 30 studiepoeng:

 • Obligatoriske emner, 30 studiepoeng
  • Musikkvitenskapens forskningsfelt
  • Oppgaveseminar
 • Valgfrie fordypningsemner, 60 studiepoeng.
 • Masteroppgave, 30 studiepoeng - en forskningsrettet, vitenskapelig oppgave som skal utformes rent teoretisk.
  • Lengden på oppgaven skal være på 40-50 sider. En side er normalt på 2.300 tegn, mellomrom ikke medregnet

 

Anbefalt studieløp for studenter som begynte høsten 2014 eller tidligere.

 

Anbefalt studieløp - masteroppgave 60 studiepoeng

4. semester MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap
3. semester MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap Valgfritt fordypningsemne
2. semester

 

 MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap Valgfritt fordypningsemne/metodologisk emne nr. 2
1. semester MUS4228 – Musikkvitenskapens forskningsfelt Valgfritt fordypningsemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Første semester:

​Andre semester:

Valgfrie fordypningsemner

Emnesammensetningen godkjennes av veileder ut fra kravet om faglig samsvar med masteroppgaven. Du skal velge valgfrie fordypningsemner av et omfang på til sammen 30 studiepoeng.

Her kan du se en oversikt over alle MUS-emnene.. Alle emner med kode MUS4000 og høyere kan benyttes i masterprogrammet.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et forskningsrettet, vitenskapelig arbeid (60 studiepoeng) som gir deg kunnskap om å lage problemstillinger og trening i å finne egnede metoder til å løse forskningsspørsmål. Dette vil øke evnen til å arbeide selvstendig, kreativt og kritisk for å utvikle og gjennomføre et større prosjekt. Avhandlingen kan være en selvstendig empirisk undersøkelse som bygger på kildestudier/feltarbeid eller en orienteringsoppgave om et musikkvitenskapelig emne på grunnlag av andres forskning.

Oppgaven kan inneholde en praktisk del som kan utgjøre inntil 50 % av arbeidsmengden. Den praktiske delen belyse den teoretiske delen.  Eksempler på tidligere praktiske deler som har vært godkjent er ulike pedagogisk-didaktiske arbeider (lærebok eller annet undervisningsopplegg, for eksempel på web), en musikkproduksjon eller et opplegg for musikkformidling (komposisjon, arrangering, CD osv.).

En prosjektskisse for masteroppgaven må leveres innen gitt tidsfrist i første semester av masterprogrammet (ved 100% progresjon). Denne vil danne grunnlag for tildeling av veileder og skal utarbeides til en godkjent prosjektbeskrivelse i emnet MUS4226 Oppgaveseminar som tas i andre semester ved normal progrersjon. Veiledningskontrakt må signeres før veiledning kan finne sted.

En del av veiledningen i masterarbeidet vil kunne foregå i grupper.

 

Anbefalt studieløp - masteroppgave 30 studiepoeng

4. semester MUS4091 – Masteroppgave i musikkvitenskap
3. semester Valgfritt fordypningsemne/
eller utenlandsopphold
Valgfritt fordypningsemne/
eller utenlandsopphold
Valgfritt fordypningsemne/
eller utenlandsopphold
2. semester

 

 MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

Valgfritt fordypningsemne/metodologisk emne nr. 2 Valgfritt fordypningsemne/
1. semester MUS4228 – Musikkvitenskapens forskningsfelt Valgfritt fordypningsemne/
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi oppfordrer deg til å ta deler av masterstudiet i et annet land. Vi anbefaler at et slikt utenlandsopphold legges til tredje semester av masterstudiet. For mer informasjon om delstudier i utlandet, se under programmets "Studieopphold i utlandet"  og nettsiden Delstudier i utlandet ved HF

Obligatoriske emner

Første semester:

Andre semester:

Valgfrie fordypningsemner

Emnesammensetningen godkjennes av veileder ut fra kravet om faglig samsvar med masteroppgaven. Du skal velge valgfrie fordypningsemner av et omfang på til sammen 60 studiepoeng.

Her kan du se en oversikt over alle MUS-emnene.. Alle emner med kode MUS4000 og høyere kan benyttes i masterprogrammet.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et forskningsrettet, vitenskapelig arbeid som gir deg kunnskap om å lage problemstillinger og trening i å finne egnede metoder til å løse forskningsspørsmål. Dette vil øke evnen til å arbeide selvstendig, kreativt og kritisk for å utvikle og gjennomføre et større prosjekt. Avhandlingen kan være en selvstendig empirisk undersøkelse som bygger på kildestudier/feltarbeid eller en orienteringsoppgave om et musikkvitenskapelig emne på grunnlag av andres forskning.

En 30-poengs masteroppgave kan IKKE inneholde praktiske deler.

En prosjektskisse for masteroppgaven må leveres innen gitt tidsfrist i første semester av masterprogrammet (ved 100% progresjon). Denne vil danne grunnlag for tildeling av veileder og skal utarbeides til en godkjent prosjektbeskrivelse i emnet MUS4226 Oppgaveseminar som tas i andre semester ved normal progrersjon. Veiledningskontrakt må signeres før veiledning kan finne sted.

En del av veiledningen i masterarbeidet vil kunne foregå i grupper.

 

Deltidsstudier og permisjoner

Her kan du lese mer om utsatt studiestart, deltidsstudier og permisjoner

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i musikkvitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 30. aug. 2017 10:04 - Sist endret 26. sep. 2022 13:51