Studiestart for masterstudenter

På denne siden finner du praktisk informasjon for alle nye masterstudenter ved IMV.

Velkomstmøtet for nye masterstudenter ved IMV arrangeres tirsdag 11. august klokken 12 i Teams. Undervisningen starter opp i uke 34. Mer informasjon kommer på e-post i uke 32. 

Dette må du gjøre i starten av semesteret

Praktisk orientering

Åpningstider og nøkkelkort

ZEB-bygget har ordinær åpningstid mandag–fredag kl. 07:00–18:00. Lørdag og søndag er bygget stengt.

Alle studenter ved IMV med gyldig nøkkelkort har utvidet adgang til ZEB-bygget i følgende tidsrom:

 • Mandag–fredag kl. 07:00–23:00
 • Lørdag–søndag kl. 08:00–23:00

Studiekortet ditt fungerer som nøkkelkort. Studiekortet gir deg adgang til øverom, lesesal, kollokvierom m.m. i ZEB-bygget i de tidsrommene som er nevnt ovenfor. Studiekort fåes ved SiO-senteret på Blindern.

Øverom, lesesal, m.m.

 • Øverommene ligger i ZEB-byggets 4. etasje og 2. underetasje, og er tilgjengelige for alle studenter som har betalt semesteravgift. Man kan reservere øverom.
 • Lesesalen ligger i ZEB-byggets 1. etasje.
 • PC-stua ligger i ZEB-byggets 1. etasje. Her finnes også printer. Kopimaskin finnes i gangen ved lesesalen.
 • Bok- og instrumentskap kan leies av Programutvalget.
 • Pauserom med kjøkken finnes i gangen ved lesesalen.

Instrumentalundervisning

For å få opptak til MUS4260 Utøvende M må man bestå en opptaksprøve som gjennomføres på midten av høstsemesteret.

For hvert semester henges det opp en liste med tildelt lærer for den som har fått opptak til et utøvende emne. Studenten må signere på listen og selv kontakte læreren i løpet av én uke fra oppslagsdato. Studenter som ikke kvitterer innen fristen blir fratatt retten til instrumentalundervisning.

Alle som mottar vokal- eller instrumentalundervisning er forpliktet til å delta på minst én huskonsert i løpet av hvert semester.

Evt. bytte av lærer kan kun gjøres mellom to semestre. Søknadsfrist: 1. juni / 1. desember.

Bibliotekstjenester

Studentbiblioteket Sophus Bugge ved Det humanistiske fakultet har midlertidige lokaler i Eilert Sundts hus det akademiske året 2015/2016.

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (UB) huser en stor samling musikkvitenskaplig litteratur.

 • UB har lesesalsplasser i 1.–3. etasje, samt grupperom, som kan benyttes av alle studenter.
 • UB har CD-samling og eget lytterom i 3. etasje.
 • UB tilbyr veiledning og kurs i EndNote.

Permisjon, deltid og utsatt studiestart

Les om permisjon, deltid og utsatt studiestart her.

Anbefalt studieløp, emner og utenlandsopphold

Se masterprogrammets oppbygging og gjennomføring.

Studentengasjement

Bli med i en studentforening eller engasjer deg i studentdemokratiet:

 • Programutvalget arbeider for å vedlikeholde studentenes interesser ved Institutt for musikkvitenskap. Programutvalget administrerer lesesalsplasser, bok- og instrumentskap, og arrangerer også sosiale sammenkomster hvert semester.
 • Studentutvalget - HFSU er studentenes tillitsvalgte ved Det humanistiske fakultet.
 • Studentparlamentet er studentenes høyeste organ, og fungerer som talerør og pådriver overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget.

Nyttige ressurser

Se også

Hvem kan jeg spørre?

 • For spørsmål knyttet til oppbyggingen av studieprogrammet, utsatt studiestart, deltidsstudier, emner, undervisning og lignende, se: Hvem kontakter jeg ved IMV?
 • Student-IT ved HF kan svare på spørsmål knyttet til UiOs IT-tjenester
 • HF-studieinfo gir generell studieveiledning og informasjon om studier ved Det humanistiske fakultet (HF)
 • SiO rådgivning kan man snakke med om alt fra følelsesmessige og økonomiske problemer til spørsmål om rettigheter under sykdom, trygdeytelser, rusproblemer og andre ikke-faglige problemer i studietiden.
 • Karrieresenteret tilbyr karriereveiledning, jobbsøkerkurs, intervjutrening, m.m.
Publisert 30. aug. 2017 10:07 - Sist endret 3. aug. 2020 13:20