Veiledningskontrakt

Både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningskontrakten. Den må både veileder og student signere før arbeidet med masteroppgaven starter.

Mal for veiledningskontrakt (bokmål)
Mal for veiledningskontrakt (nynorsk)
Mal for veiledningskontrakt (engelsk)
 

 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo.

Publisert 7. nov. 2014 13:34 - Sist endret 30. aug. 2017 08:47