Oppbygging og gjennomføring for studenter som fikk opptak høsten 2011 eller høsten 2012

Denne nettsiden viser hvilken bachelorordning som gjaldt for studenter som fikk opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap høsten 2011 eller 2012. Hvis du har fulgt anbefalt studieløp skal du etter planen starte på ditt tredje semester høsten 2012 eller 2013. Det er lagt opp til smidige overgangsordninger til den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2013. For mer informasjon om dette, se nedenfor.

Dersom du ikke har fulgt anbefalt studieløp, eller har vært deltidsstudent, ta kontakt med programkonsulent Turid Kristensen  eller studiekonsulent Mons Thyness for å få avklart hvilken overgangsordning som er aktuell.

OVERGANGSORDNING

I henhold til revideringen av bachelorprogrammet med opptak høsten 2013 skal du ha en støttegruppe på 40 studiepoeng bestående av emner i et annet fag enn musikk (eksempelvis: språk, estetikk, historie, humanistisk informatikk, medievitenskap, kjønnsstudier osv). I bachelorprogrammet fra høsten 2011 og 2012 var dette enten musikkvitenskaplige eller praktiske støtteemner i musikkvitenskap (40-gruppen) som nå har blitt fjernet og omgjort til nevnte støttegruppe. Som en følge av denne endringen har noen av de musikkvitenskaplige og praktiske emnene blitt fjernet eller flyttet til masternivå. Videre er MUS3090 - Bacheloroppgaven eller MUS3091 - Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave ikke lenger obligatoriske emner i bachelorprogrammet 2013, men vil bli tilbudt som emner til og med våren 2016. Utover dette har ikke studieløpet endret seg.

 

På denne nettsiden vil du finne informasjon om:

  • Studieløp med 120 studiepoeng musikkvitenskap
  • Studieløp med to skolefag (80 studiepoeng musikkvitenskap + 60 studiepoeng skolefag nr. 2)
  • Undervisnings- og vurderingsformer
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Permisjoner og deltidsstudier


Skisse over anbefalt studieløp med 120 studiepoeng musikkvitenskap:

6. semester

MUS3090 - Bacheloroppgave eller MUS3091 - Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave.

Frie emner

5. semester Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier
4. semester

Praktisk emne eller

Musikkvitenskapelig emne

Praktisk emne eller

Musikkvitenskapelig emne

Musikkvitenskapelig emne
3. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum EXFAC03-MUS - Examen facultatum Praktisk emne
2. semester MUS1450 - Systematisk musikkvitenskap MUS1121 - Utøvende 1 MUS1235 - Musikklab 2
1. semester MUS1440 - Klassisk og rytmisk musikkhistorie MUS1225 - Musikklab 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Program for musikkvitenskap oppfordrer deg til å ta deler av bachelorstudiet i et annet land. Vi anbefaler at et slikt utenlandsopphold i så fall legges til fjerde, femte eller sjette semester av bachelorstudiet. Ta kontakt med studiekonsulenten eller programkonsulenten for å diskutere hvordan et delstudium i utlandet kan innpasses i ditt studieløp.


Oversikt over anbefalt studieløp med 120 studiepoeng musikkvitenskap:

Ex.phil./ex.fac.: 20 studiepoeng

Fordypningsenhet i musikkvitenskap (80-gruppe)

  • 60 studiepoeng er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk.
  • 10 studiepoeng må velges fra gruppen praktiske emner
  • 10 studiepoeng må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner

Støtteemner i musikkvitenskap (40-gruppe):

Frie emner:

Frie emner består av 40 studiepoeng. Du kan velge fra emner innen musikkvitenskap eller fra andre programmer. Emnene bør knyttes til kombinasjonen du har av fordypningsemner og støtteemner. De kan velges blant alle MUS-emnene, eller fra ett eller flere andre fag/programmer ved UiO. Hvis du har studert ved andre utdanningsinstitusjoner kan du få uttelling for det ved at deler av utdannelsen godkjennes som valgfrie emner.


Skisse over anbefalt studieløp med to skolefag (100 studiepoeng musikkvitenskap + 60 studiepoeng skolefag nr. 2):

6. semester Skolefag 2 MUS3090 - Bacheloroppgave eller MUS3091 - Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave.
5. semester Skolefag 2 Skolefag 2 Skolefag 2
4. semester Skolefag 2 Skolefag 2 Musikkvitenskapelig emne
3. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum EXFAC03-MUS - Examen facultatum Praktisk emne
2. semester MUS1450 - Systematisk musikkvitenskap MUS1121 - Utøvende 1 MUS1235 - Musikklab 2
1. semester MUS1440 - Klassisk og rytmisk musikkhistorie MUS1225 - Musikklab 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløpet vil kunne variere noe ut fra hvilket skolefag nr. 2 som velges. Ta ev. kontakt med studiekonsulenten eller programkonsulenten for å diskutere et alternativt studieløp eller innpassing av et delstudium i utlandet.


Oversikt over anbefalt studieløp med to skolefag (100 studiepoeng musikkvitenskap + 60 studiepoeng skolefag 2):

Ex.phil./ex.fac.: 20 studiepoeng

Fordypningsenhet i musikkvitenskap (100-gruppe)

Skolefag 2 60-gruppe):

Følgende fag er godkjent som skolefag 2 i bachelorgraden i musikkvitenskap:


Valg av skolefag 2 gjøres i StudentWeb. Skolefagene velges blant de forhåndsgodkjente 40-gruppene. Disse gruppene utvides med 20 studiepoeng slik at de blir til 60-grupper som gir undervisningskompetanse i faget. For informasjon om valg av ytterligere 20 studiepoeng, se den enkelte emnegruppebeskrivelse eller ta kontakt med instituttet som tilbyr denne emnegruppen.

Undervisnings- og vurderingsformer

Arbeidsformene ved studiet vil variere mellom forelesninger, seminar, veiledning/undervisning i gruppe, individuell veiledning, skriftlige oppgaver, labøvelser, workshops, huskonserter, presentasjoner og muntlig eksamen. Undervisnings- og vurderingsformer innenfor programmet vil også framgå av de enkelte emnebeskrivelsene. Det forventes at du tar 30 studiepoeng per semester.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Skolen er en viktig karrierevei for mange HF-studenter. Studenter med en bachelorgrad fra bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan søke opptak til PPU her ved Universitetet i Oslo. Les mer om PPU og hvordan søke opptak til dette studiet. For mer informasjon om dine muligheter etter fullført bachelorgrad, se Veien videre - jobb og studier.

 

Publisert 26. nov. 2012 16:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31