Oppbygging og gjennomføring for studenter som fikk opptak høsten 2013 eller høsten 2014

Denne nettsiden viser hvilken bachelorordning som gjaldt for studenter som fikk opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap høsten 2013 eller 2014. Hvis du har fulgt anbefalt studieløp skal du etter planen starte på ditt tredje semester høsten 2014 eller 2015. Det er lagt opp til smidige overgangsordninger til den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2015. For mer informasjon om dette, se nedenfor.

Dersom du ikke har fulgt anbefalt studieløp, eller har vært deltidsstudent, ta kontakt med programkonsulent Turid Kristensen  eller studiekonsulent Mons Thyness for å få avklart hvilken overgangsordning som er aktuell.

Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er et treårig studium og et bygget opp av emner med til sammen 180 studiepoeng.

 • fordypning i musikkvitenskap, 80 studiepoeng (80-gruppe)
 • støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • frie emner, inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester Støttefag (40 gruppe) Frie emner
5. semester Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier
4. semester Støttefag (40 gruppe) Støttefag (40 gruppe) Musikkvitenskapelig emne
3. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum EXFAC03-MUS - Examen facultatum Praktisk emne
2. semester MUS1450 - Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet. MUS1121 - Utøvende 1 MUS1235 - Musikklab 2
1. semester MUS1441 - Klassisk musikkhistorie * MUS1442 - Populærmusikkhistorie * MUS1225 - Musikklab 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Emnene MUS1441 Klassisk musikkhistorie og MUS1442 Populærmusikkhistorie erstatter emnet MUS1440 Klassisk og rytmisk musikkhistorie for studenter som begynner fra og med høsten 2014.

Program for musikkvitenskap oppfordrer deg til å ta deler av bachelorstudiet i et annet land. Vi anbefaler at et slikt utenlandsopphold i så fall legges til fjerde, femte eller sjette semester av bachelorstudiet. Ta kontakt medprogramkonsulenten for å diskutere hvordan et delstudium i utlandet kan innpasses i ditt studieløp.

Fordypning i musikkvitenskap (80-gruppe)

 • 60 studiepoeng er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk.
 • 10 studiepoeng må velges fra gruppen praktiske emner
 • 10 studiepoeng må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner

Støttefag (40-gruppe)

Du kan velge mellom en rekke forhåndsdefinerte støttegrupper på Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). De fleste støttefagene har 20 studiepoeng obligatoriske emner og 20 mer valgfrie.

Støttegruppen du velger bør være relevant for den musikkvitenskapelige fordypningen, men den kan ikke bestå av musikkvitenskapelige emner.

Du velger fritt blant 40-grupper som allerede er opprettet ved UiO, men vi anbefaler å velge 40-gruppe innenfor følgende fagfelt:

Listen over UiOs emnegrupper finner du her.

NB! Programmet kan ikke garantere studentene plass på ønsket 40-gruppe. Kontakt instituttet som tilbyr 40-gruppen for spørsmål om opptak.

Hvordan velge 40-gruppe?

 • Velg en 40-gruppe som støtter opp under det fagområdet innen musikkvitenskapen du er mest interessert i.
 • Tenk også på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en 40-gruppe som sammen med musikkvitenskap kan gi deg den kompetansen du trenger.
 • Skolen er en viktig karrierevei for musikkvitere. Du bør velge et annet skolefag som støttegruppe dersom du vurderer å bli lærer. Les mer om skolefag ved HF.
 • Ønsker du veiledning i valg av 40-gruppe? Kontakt studiekonsulenten.

To skolefag

Du kan velge en oppbygging som består av en fordypning i musikkvitenskap i tillegg til et annet fag som gir undervisningskompetanse i skolen.Følgende fag er godkjent som 2. skolefag i bachelorgraden i musikkvitenskap:

Valg av 2. skolefag gjøres i StudentWeb. Skolefagene velges blant de forhåndsgodkjente 40-gruppene. Disse gruppene utvides med 20 studiepoeng slik at de blir til 60-grupper som gir undervisningskompetanse i faget. For informasjon om valg av ytterligere 20 studiepoeng, se den enkelte emnegruppebeskrivelse eller ta kontakt med instituttet som tilbyr denne emnegruppen.

Frie emner

Frie emner består av 40 studiepoeng. Du kan velge fra emner innen musikkvitenskap eller fra andre programmer. Emnene bør knyttes til kombinasjonen du har av fordypningsemner og støtteemner. De kan velges blant alle MUS-emnene, eller fra ett eller flere andre fag/programmer ved UiO. Hvis du har studert ved andre utdanningsinstitusjoner kan du få uttelling for det ved at deler av utdannelsen godkjennes som valgfrie emner.

Undervisnings- og vurderingsformer

Arbeidsformene ved studiet vil variere mellom forelesninger, seminar, veiledning/undervisning i gruppe, individuell veiledning, skriftlige oppgaver, labøvelser, workshops, huskonserter, presentasjoner og muntlig eksamen. Undervisnings- og vurderingsformer innenfor programmet vil også framgå av de enkelte emnebeskrivelsene. Det forventes at du tar 30 studiepoeng per semester.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Skolen er en viktig karrierevei for mange HF-studenter. Studenter med en bachelorgrad fra bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan søke opptak til PPU her ved Universitetet i Oslo. Les mer om PPU og hvordan søke opptak til dette studiet. For mer informasjon om dine muligheter etter fullført bachelorgrad, se Veien videre - jobb og studier.

Permisjoner og deltidsstudier

Her kan du lese mer om utsatt studiestart, deltidsstudier og permisjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 16. des. 2014 10:53 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31