De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for bachelorkandidater fra HF. 

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningene og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. 

Kulturlivet

Graf: kulturarbeid og formidling 33 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 27 prosent; konsulentarbeid og utredning 20 prosent; utøvende kunstnerisk arbeid 20 prosent; journalistikk og redaksjonsarbeid 20 prosent; og produksjon for TV, nett, radio, musikk 20 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Næringslivet

Graf: prosjektledelse og prosjektarbeid 25 prosent; saksbehandling 25 prosent; kundebehandling og support 25 prosent; salg, markedsføring og reklame 25 prosent; journalistikk og redaksjonsarbeid 25 prosent; rådgivning 19 prosent; konsulentvirksomhet og utredning 19 prosent; og produkt- og teknologiutvikling 19 prosent: Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Utdanning/skoleverk

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid: 85 prosent, administrasjon 9 prosent; opplæring 6 prosent; kunst og kulturarbeid 3 prosent; veiledning 3 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 3 prosent; administrasjon 3 prosent; og sosialt og oppsøkende arbeid 3 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Offentlig forvaltning

Graf: saksbehandling 60 prosent; veiledning 40 prosent; rådgivning 20 prosent; kundebehandling og support 20 prosent; administrasjon 13 prosent; arkiv- og bibliotekoppgaver 13 prosent; og oversettelse og tolkning 13 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Publisert 25. jan. 2018 16:31 - Sist endret 29. juni 2020 14:09