Kjønnsstudier

De følgende 40-gruppene innen kjønnsstudier er mulige å velge som støttegruppe i din bachelorgrad i musikkvitenskap:

Kjønnsstudier

Kjønn, feminisme og likestilling 2

Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier

Publisert 20. des. 2012 14:35