Samfunnsvitenskaplige emnegrupper

De følgende 40-gruppene innen samfunnsvitenskaplige emner er mulige å velge som støttegruppe i din bachelorgrad i musikkvitenskap:

Sosiologi

Sosialantropologi

Samfunnsøkonomi

Samfunnsgeografi

Statsvitenskap

Psykologi

Organisasjon, ledelse og arbeid - tverrfaglig

Publisert 20. des. 2012 14:40