Programutvalget ved studieprogram for musikk

Programutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved instituttet og programmet. Vi har representanter i Instituttstyret, Programrådet og Konktaktutvalget. Vi er involvert i alt som innvirker på musikkvitenskapstudenters hverdag, fra praktiske forhold som situasjonen med øverom, lesesal, teknisk utstyr og forholdene på studentkjøkkenet til saker som har med emner, undervisning og evaluering/ sensur å gjøre.

Vi vil sterkt oppfordre studenter som har små eller store saker de ønsker å ta opp til å kontakte oss, enten via e-post, ved å komme på et møte eller ved å snakke med oss når dere ser oss i gangene. Våre møtetidspunkt og andre viktige opplysninger er alltid å finne på PU-tavla i gangen.

Kontakt

Kontakt programutvalget via  e-post

Postadresse:
Programutvalget ved programmet for musikkvitenskap
Institutt for musikkvitenskap
Pb. 1017 Blindern
0315 Oslo

Relevante lenker:

Bachelorprogrammet i musikk
Masterprogrammet i musikk
HF studieinfo
Studentparlamentet
Det humanistiske fakultets studentutvalg - HFSU

Publisert 6. juni 2012 12:58 - Sist endret 22. jan. 2019 09:07