Studiekvalitet

Instituttet arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på våre studietilbud.

Tilbakemeldinger fra studentene er helt avgjørende i dette arbeidet, og alle våre emner og programmer evalueres periodisk med jevne mellomrom. I tillegg skal alle emner underveisevalueres hver gang de tilbys. For nærmere informasjon om hva disse evalueringsformene innebærer, kan du se UiOs nettside om kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten.

Rapporter fra våre evalueringer, samt instituttes årlige rapporter om studiekvalitet, finner du ved å velge fra menyen til venstre.

Dersom det finnes tilfeller av sviktende kvalitet som du ikke ønsker, eller ikke har fått anledning til, å gi tilbakemelding om gjennom våre evalueringer, setter vi stor pris på om du kontakter vår studieadministrasjon. Det samme gjelder selvsagt tilfeller av spesielt god kvalitet som kan tjene som eksempel for andre emner, fag eller programmer.

Er du usikker på hvem du bør kontakte, se vår kontaktvelger.

Publisert 24. juni 2013 16:39 - Sist endret 9. feb. 2017 16:33