Bruker statistikk for å hindre branner

Anne Skogstad har tatt en master i materialvitenskap. Nå jobber hun med statistikk i brann- og redningsetaten.

Jeg samler data som jeg setter inn i en database. Dette bruker jeg til å lage statistikk for å finne ut hvordan vi best kan forhindre brann. Et eksempel på er tiltak som er satt i gang for å forhindre konteinerbranner. Når vi sammenlikner gamle og nye tall ser vi at tiltakene virker. Det er interessant å vite om bygninger med sprinkelanlegg slukker brannen, eller om det blir mer vannskader.

Jeg bruker ikke så mye av kjemikunnskapene mine, men realfagsbakgrunnen gir meg grunnlag for å forstå rapporter om branner bedre enn om jeg ikke hadde hatt det. Det er ikke så vanlig med en bakgrunn som min i offentlig sektor, og derfor blir jeg trukket inn i veldig mange ulike ting. Jeg føler meg veldig unik. Mange hører på mine meninger og hva jeg sier.

Statistikken overrasker

Statistikken hjelper oss med å fordele ressursene våre på rett måte. Mange tror for eksempel at det brenner mer i desember, men vi kan med vår statistikk vise at det gjør det ikke.  Ting er ikke alltid er slik vi tror. Da er det viktig at vi presenterer data på en mest mulig riktig måte slik at vi kan sette inn forebyggende arbeid der det faktisk trengs. Hvis vi ser at det oppstår flere branner av en spesiell type så må vi sette inn flere ressurser på det.

Frihet til å jobbe med det jeg vil

Jeg liker at jeg får frihet til å jobbe med det jeg vil. Fordi de ikke har hatt noen statistiker her før får jeg forme stillingen selv. Ettersom det er få realister her føler jeg at jeg virkelig blir verdsatt på jobben og det er en god følelse. Jeg liker også at det er en trygg jobb som ikke forsvinner med det første. Jeg har fått ta en del statistikk-kurs gjennom jobben, og det er gode muligheter for tilrettelagt videreutdanning. Det er også en egen brannskole hvor jeg har lært mer om brann og redning.

Arbeidsgiveren er åpen for at vi kan være med på kurs på tvers av de ulike gruppene og avdelingene slik at hvis jeg vil være med på røykdykkerkurs kan jeg gjøre det. Det er også et litt annerledes miljø enn på universitetet. Her er det et avslappet miljø hvor folk går og synger i gangene. Det blir man i godt humør av. Jeg har faktisk tatt meg selv i å plystre.
 

Anne Skogstad

Yrke:
Statistiker i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune

Bachelorprogram ved UiO:
Materialer, energi og nanoteknologi

Masterprogram ved UiO:
Materialer, energi og nanoteknologi

Programmene er erstattet av Fornybar energi og nanoteknologi (bachelor) og Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (master - to år).

Les flere karriereintervjuer

Av Elina Melteig
Publisert 17. mai 2016 20:34 - Sist endret 7. nov. 2022 13:38