Emneregistrering, labfrakkprøving og programmeringsinnstallering

Få hjelp av fadderne til å registrere deg til emner denne høsten, prøve labfrakker og laste ned nødvendig programvare.

Fadderne hjelper deg også med å bekrefte utdanningsplanen din, semesterregistrere deg i StudentWeb og laste ned Atom og Anaconda for programmering senere på dagen. Husk å ta med din egen PC for å få hjelp til installasjonen!

Labfrakken din blir delt ut til deg senere i uka. Ved denne anledningen registreres det bare hvor mange frakker av hver størrelse som bestilles inn. 

 

Publisert 1. juni 2022 13:21 - Sist endret 1. juni 2022 13:21