Hva lærer du?

Kunnskap om eget språk og litteratur og egen kultur er viktig i dagens samfunn; det samme er ferdigheter i praktisk bruk av språket. Årsenhet i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur har hovedvekt på det norske, men ses hele tiden i en nordisk sammenheng. I studiet legges det vekt på å framheve det felles historiske utgangspunktet for alle nordiske språk, og for senere epoker er også den nære kontakten innenfor Norden både språklig og kulturelt et viktig synspunkt.

Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning i nordisk språk og litteratur, men som ikke ønsker å ta en hel bachelorgrad. Du kan også ta årsenheten som videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner.

Publisert 6. juni 2012 10:00