Jobb og videre studier

Jobb

Årsenheten i nordisk kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er årsenheten nyttig i mange forskjellige type jobber.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke planlegger å ta et bachelorprogram. Det er aktuelt for deg som

  • skal fullføre uavsluttet utdanning
  • ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner
  • vil gjøre deg nærmere kjent med nordisk som mulig fagfordypning eller støttefag i en senere bachelorgrad

Les mer om karrieremuligheter

Studere videre

Emnene i årsenheten kan

  • innpasses som del av fagfordypningen (80-gruppe) i nordisk i en bachelorgrad
  • inngå som støttefag (40-gruppe) i en humanistisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad
  • i noen tilfeller utgjøre det faglige grunnlaget for opptak til master i nordisk litteratur

Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir årsenheten i nordisk undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole.

Den kvalifiserer også til innpassing i Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo:

NB: Kunnskapsdepartementet har besluttet å utsette kravet om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) til og med studieåret 2018-2019. Dette innebærer at krav om mastergrad trer i kraft først i 2019 og vil gjelde første gang for PPU med søknadsfrist april 2019 og studiestart høst 2019.

Opptakskrav til PPU ved UiO.

 

Publisert 12. jan. 2015 12:56 - Sist endret 5. apr. 2017 12:40