Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over ett år og er på 60 studiepoeng:

  • obligatoriske emner (40 studiepoeng)
  • valgfrie emner (20 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

2. semester NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 Støtteemne
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon Støtteemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellen er kun ment som en anbefaling; du velger selv når du ønsker å ta hvert enkelt emne, men merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå.

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Bekreftelse på fullført årsenhet

Årsenheten kvalifiserer ikke til en offisiell grad, men studenter som har hatt opptak til årsenheten kan be om en bekreftelse på fullført årsstudium. Karakterutskrift på norsk følger automatisk med ved bestilling av en slik bekreftelse.

Bekreftelse gis kun én gang.

Fyll ut og send inn nettskjema:  bokmål/nynorsk

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 10:42