Litteraturformidling (studieretning)

Hva er litteraturformidling? Ordet finnes knapt i ordbøkene, og da bare i en snever betydning. Likevel er et bemerkelsesverdig høyt antall mennesker daglig opptatt med nettopp å formidle litteratur, enten i yrkessammenheng eller i fritiden. Litteraturformidling utøves av lærere og bibliotekarer, forlagsfolk og journalister, skuespillere og oversettere, foreldre og bloggere. Litteraturformidling foregår i bokhandler, i lesesirkler og på festivaler.

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (master - to år)

Hva kan du jobbe med?

  • wiese-kristian-wikborg-200x209 Redaktør

    Gjennom studiene fikk jeg trening i å tenke selvstendig og stole på egen dømmekraft, samt god innsikt i det litterære feltet og forlagsbransjen, sier Kristian Wikborg Wiese. Han har en master i litteraturformidling og jobber som redaktør i Spartacus Forlag.

  • mella-silje-200x242 Foreign Rights Manager

    Jeg har daglig nytte av det vi lærte om tekstanalyse og formidling på studiet. I jobben leser jeg veldig mange bøker, som igjen må formidles på en engasjerende måte til de mange forleggerne jeg møter rundt om i verden, sier Silje Mella, litterær agent i Cappelen Damm.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Når kan du søke?

Det er opptak til studieretningen annenhver høst (like årstall). Neste gang det er opptak er høsten 2022, med søknadsfrist våren 2022; se under 'Søknadsfrist og opptak' lenger opp på siden, i det grønne feltet. Det tas forbehold om endringer.