Litteraturformidling (studieretning)

Hva er litteraturformidling? Ordet finnes knapt i ordbøkene, og da bare i en snever betydning. Likevel er et bemerkelsesverdig høyt antall mennesker daglig opptatt med nettopp å formidle litteratur, enten i yrkessammenheng eller i fritiden. Litteraturformidling utøves av lærere og bibliotekarer, forlagsfolk og journalister, skuespillere og oversettere, foreldre og bloggere. Litteraturformidling foregår i bokhandler, i lesesirkler og på festivaler.

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?