Nordisk litteratur (studieretning)

Studieretningen Nordisk litteratur har et av de mest omfattende og varierte undervisningstilbud på sitt felt i Skandinavia. Masterstudiet i nordisk litteratur gir deg mulighet til å utvide din kompetanse knyttet til fortolkning og formidling av litterære tekster.

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?