De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Utdanning, skoleverk

Offentlig forvaltning

Næringslivet

Arkiv, bibliotek og museum

Kunst, kultur, kreative næringer

Publisert 3. juli 2018 14:33 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31