Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen tilbyr spesialisering og fordypning i retoriske og kommunikasjonsfaglige temaer, slik som politisk retorikk, sakprosa, tekstvitenskap, hverdagslige og institusjonelle samtaler, teksthistoriske epoker og antikkens retoriske teorier.

Studiet har en akademisk forankring i allmenn humanistisk tradisjon som skiller det fra bransjerettede utdannelser i journalistikk, markedskommunikasjon og informasjonsarbeid. Hovedvekten i studiet ligger på grunnleggende forståelse av kommunikasjonsteoretiske problemstillinger som lar seg overføre til en rekke ulike arbeidsoppgaver innenfor kommunikasjonsvirksomhet og formidlingsarbeid. Emnene er også relevante for personer med interesse for forskning og undervisning innenfor språkfag og kommunikasjon.

Utdannelsen er nyttig for den som skal arbeide med å utforme tekster eller veilede andre, enten det dreier seg om skriftlige tekster, nettsider eller muntlig kommunikasjon. Den gir også kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for de ulike forskningsdisiplinene og om metoder som brukes i slik forskning i dag.

Gjennom masteroppgaven utvikler du egne ferdigheter i vitenskapelig arbeid og får dessuten anledning til å fordype deg i et selvvalgt emne.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. mars 2020 10:09