Norrøne og keltiske studier (studieretning)

Vil du lære å lese runer? Vil du lære å snakke irsk?

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?