Hva lærer du?

Årsenheten i norsk som andrespråk tar for seg problemstillinger knyttet til undervisning i andrespråk, og du får innsikt i hvordan barn og voksne som tilhører en språklig minoritet, tilegner seg et nytt språk. Både språklæringsteori, språkpedagogikk og skolepolitikk står sentralt i faget, og du jobber med ulike tilnærminger og konkrete undervisningsmetoder.

Studiet legger vekt på kunnskaper om det norske språksystemet i kontrast til sentrale innvandrerspråk.

Publisert 6. juni 2012 10:00