Hvorfor velge dette programmet?

Vil du ha kompetanse til å undervise minoritetsspråklige i norsk, og er du nysgjerrig på hvordan flerspråklige skifter mellom språk i hverdagen? Da er årsenheten i norsk som andrespråk noe for deg!

Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning innen norsk som andrespråk. Faget er fleksibelt! All undervisning går på dagtid, men det er mulig å søke om redusert studieprogresjon og dermed ta årsenheten på 3 eller 4 semester. Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminarer.

Studiet er ikke et praktisk norskopplæringskurs, og du må ha god kompetanse i både skriftlig og muntlig norsk for å ta faget. Dersom du ønsker å forbedre dine norskkunnskaper, se Norsk språk og litteratur i et fremmedspråksperspektiv.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 16:15