Jobb og videre studier

Jobb

Årsenheten i norsk som andrespråk kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er årsenheten nyttig i mange forskjellige type jobber.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke planlegger å ta et bachelorprogram. Det er aktuelt for deg som

  • skal fullføre uavsluttet utdanning
  • ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner
  • vil gjøre deg nærmere kjent med norsk som andrespråk som mulig fagfordypning eller støttefag i en senere bachelorgrad

Les mer om karrieremuligheter

Studere videre

Emnene i årsenheten kan

Norsk som andrespråk er ikke et undervisningsfag i grunnskolen og gir derfor ikke undervisningskompetanse. Derimot gir årsenheten deg en unik kompetanse i å undervise elever med et annet morsmål.

Emner i årsenheten kvalifiserer også til innpassing i Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo:

NB: Kunnskapsdepartementet har besluttet å utsette kravet om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) til og med studieåret 2018-2019. Dette innebærer at krav om mastergrad trer i kraft først i 2019 og vil gjelde første gang for PPU med søknadsfrist april 2019 og studiestart høst 2019.

Opptakskrav til PPU ved UiO.

Publisert 12. jan. 2015 13:22 - Sist endret 5. apr. 2017 12:39