Oppbygging og gjennomføring

  • Studiet går over ett år og er på 60 studiepoeng, hvor alle emnene er obligatoriske.

Anbefalt studieløp

2. semester NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving
1. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk LING1109 – Fleirspråklegheit NOAS2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellen er kun ment som en anbefaling; du velger selv når du ønsker å ta hvert enkelt emne, men merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå. 

Obligatoriske emner

Ved allerede avlagt semesteremnet i norsk som andrespråk ved UiO våren 2003 eller tidligere

  • Studenter som har avlagt semesteremnet i norsk som andrespråk ved UiO våren 2003 eller tidligere, og ønsker en årsenhet i norsk som andrespråk, kan bygge på med emnene LING1109, NOAS2102 og NOAS2105.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Bekreftelse på fullført årsenhet

Årsenheten kvalifiserer ikke til en offisiell grad, men studenter som har hatt opptak til årsenheten kan be om en bekreftelse på fullført årsstudium. Karakterutskrift på norsk følger automatisk med ved bestilling av en slik bekreftelse.

Bekreftelse gis kun én gang.

Fyll ut og send inn nettskjema:  Bokmål/Nynorsk/English

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 10:39