Oppbygging og gjennomføring

Tannlegestudiet er satt sammen av komponenter fra naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Studiet gir deg kunnskap og praktisk trening for senere arbeid som tannlege. Studiet kjennetegnes ved at store deler av læringen skjer i grupper og at du tidlig har kontakt med pasienter i den kliniske undervisningen. Mye av læringen skjer også i  gruppeundervisning og i større oversiktsforelesninger eller i kurs knyttet opp mot et bestemt tema.

I de tilnærmet tre første semestrene, som er felles for odontologi-, medisin- og ernæringsstudiet, legges det mest vekt på teoretiske fag som biologi (anatomi, fysiologi, biokjemi), samfunns- og metodefag og laboratoriefag. Du vil i denne perioden også få dine første møter med pasienter, når du sammen med andre tannlegestudenter besøker sykehjem, offentlig helsetjeneste eller privat tannlegepraksis. I siste halvdel av 4. semester (Modul 2, blokk 3) tar du fatt på spesialstudiet i odontologi. 

Du vil i 5. semester få anledning til å prøve deg på fakultetets ferdighetssenter, et av Europas mest moderne treningssenter for tannlegestudenter. Nå vil du også begynne å behandle pasienter ved fakultetets klinikker. I siste del av studiet blir du utplassert i offentlig helsetjeneste og ved ulike sykehus. I 6.- 10. semester er det satt av tid til å arbeide med en individuell skriftlig masteroppgave (20 studiepoeng). Denne oppgaven må være godkjent for å kunne stille til eksamen i 10. semester.

10. semester OD5200 – Odontologistudiet, 10. semester (20 sp) OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi (10 sp)
9. semester OD5100 – Odontologistudiet, 9. semester (26 sp) OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi (4 sp)
8. semester OD4200 – 8th semester Dentistry (27 sp) OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi (3 sp)
7. semester OD4100 – Odontologistudiet, 7. semester (27 sp) OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi (3 sp)
6. semester  OD3200 – Odontologistudiet, 6. semester (20 sp) OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi   (10 sp)
 5. semester OD3100 – Odontologistudiet, 5. semester (30 sp)
4. semester, (Modul 2) OD2200 – Odontologistudiet 2. studieår, vår (32 sp)

3. semester,  (Modul 2)

OD2100 – Odontologistudiet 2. studieår, høst (modul 2) (28 sp)
1. og 2. semester(Modul 1) EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 sp) (1. semester)

OD1100 – Odontologistudiet, modul 1 (50sp) (1. og 2. semester)

 

For studenter tatt opp fra og med høsten 2011

For studenter tatt opp til og med våren 2011

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i odontologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Rapporter fra periodiske programevalueringer og semestervise emneevalueringer gjøres tilgjengelig for studenter i Canvas.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. juni 2021 09:27