oppbygging V2011

For studenter tatt opp til og med våren 2011:

10. semester ODSEM10A – Odontologistudiet, 10. semester (nedlagt) Ind. rettet behandling
9. semester ODSEM9A – Odontologistudiet, 9. semester (nedlagt) Oral rehabilitering/barn
8. semester ODSEM8 – 8th semester Dentistry (nedlagt) Oral rehabilitering/voksne
7. semester ODSEM7 – Odontologistudiet, 7. semester (nedlagt) Allmen odontologi/bivirkninger
6. semester ODSEM6 – Odontologistudiet, 6. semester (nedlagt) Allmen odontologi/oral sykdom
5. semester ODSEM5A – Odontologistudiet, 5. semester (nedlagt) Forberedelse til klinikk/normalfunksjon
4. semester ODSEM4A – Odontologistudiet, 4. semester del I (nedlagt) Fordøyelse/ernæring ODSEM4B – Odontologistudiet, 4. semester del II (nedlagt) Hode/munn
3. semester ODSEM3A – Odontologistudiet, 3. semester (nedlagt) Organsystemene: Signalsystemer, sirkulasjon/respirasjon, blod, immunologi, mikrobiologi, syre-base (nyre)
2. semester ODSEM2 – Odontologistudiet, 2. semester (nedlagt) Livsprosessene: Cellebiologi
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ODSEM1 – Odontologistudiet, 1. semester (nedlagt) Introduksjon: Humanbiologi, individ og kommunikasjon, samfunn og metode
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 6. sep. 2016 11:25