Studieopphold i utlandet

Mastergradsutdanningen i odontologi gir deg mulighet til å studere et halvt semester ved et annet europeisk lærested.

Utveksling innebærer nye inntrykk, selvutvikling og faglig lærdom

Foto: Marie Lindeman Johansen, UiO /OD

Fakultetet har godkjente utvekslingsavtaler med flere odontologiske læresteder i Europa under utvekslingsprogrammet ERASMUS+. Utvekslingsoppholdet er på tre måneder.

Det er mulig å reise på utveksling til Cape Town i tre måneder og Seoul i en måned i samme periode. I tillegg er The University of Campinas (Unicamp) i Brasil er et nytt søknadsalternativ med klinikkutveksling i tre måndeder på "School of Dentistry” i Piracicaba (São Paulo) . Det er også en mulighet for 4.års tannlegestudenter å søke på lab- praksis i 4-6 uker i perioden juni- august.

OD studenter reiser på utveksling i 8. semester (mars- mai). Utreisende  studenter til Berlin og Dresden vil ha utreiseperiode 15. april- 15.juli. Dette regnes fortsatt som del av vårsemesteret. Utreisende studenter til KI er ikke avklart om blir høst eller vår.

Bolig: Som oftest må studentene bo privat. Ved noen studiesteder kan OD studenter få tak i studentbolig. Les mer om boligtilbudet i Maison de Norvège i Paris.

Fakultetet planlegger for normale utvekslingsopphold i EU/EØS til våren. Både inn- og utreise avhenger av koronasituasjonen, både ved OD og på mottakerstedene. Det er med andre ord fremdeles en viss risiko for avlysning av oppholdet dersom det ikke skulle være tilrådelig å gjennomføre utvekslingsoppholdet grunnet forhold hos partner eller forhold hos oss ved OD. Fakultetet holder deg oppdatert dersom det skjer noen endringer ved det universitetet som du nomineres til.

Utvekslingen foregår i studiets 8.semester (fakultetets internasjonale semester.). Unntak: Studentene utveksler til Stockholm i 9.semester fra 2023.

For å kunne søke om utveksling må du

  • Gå 7. semester på masterprogrammet i odontologi (tannlege). Unntak: For å reise til Stockholm, må du gå på 8. semester på masterprogrammet i odontologi.
  • Ha normert studieprogresjon i de kliniske semestre; 5-7. semester (5.-8. semester)
  • Være personlig egnet.
  • Det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt søknad om utveksling basert på uttalelser fra fagmiljøene og klinikkansatte.
  • Når det gjelder studenter som søker på utvekslingsopphold, men som har mistet mye klinisk øvelse i pandemiåret som har gått, er det spesielt viktig at det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt søknad om utveksling.

  • Utvekslingsoppholdet innvilges bare dersom studenten er godt i rute og det ikke er risiko for den faglige progresjonen ved å gjennomføre utvekslingsoppholdet.
  • Det er viktig å være klar over at risikoen for avlysning av oppholdet dersom det ikke er tilrådelig å gjennomføre utvekslingsoppholdet på grunn av: Forhold ved OD/UiO og forhold hos partner. Både inn- og utreisende utveksling avhenger av koronasituasjonen, både på vår klinikk og generelt.

Alle utvekslingsavtaler med Det odontologiske fakultet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

 

 

 

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. aug. 2022 21:08