Studieopphold i utlandet

Mastergradsutdanningen i odontologi gir deg mulighet til å studere et halvt semester ved et annet europeisk lærested. Fakultetet har godkjente utvekslingsavtaler med flere odontologiske læresteder i Europa, under utvekslingsprogrammet ERASMUS+. Utvekslingsoppholdet er på tre måneder (mars- juni) og foregår i studiets 8. semester. Dette er fakultetets internasjonale semester. Undervisningen foregår på engelsk i samme periode.

For å kunne søke om utveksling må du

  • Gå 7. semester på masterprogrammet i odontologi (tannlege).
  • Ha normert studieprogresjon i de kliniske semestre; 5.- 7.semester
  • Være personlig egnet.

Alle utvekslingsavtaler med Det odontologiske fakultet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

 

 

 

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. mai 2017 13:45