Studieopphold i utlandet

Mastergradsutdanningen i odontologi gir deg mulighet til å studere et halvt semester ved et annet europeisk lærested.

Utveksling innebærer nye inntrykk, selvutvikling og faglig lærdom

Foto: Marie Lindeman Johansen, UiO /OD

Fakultetet har godkjente utvekslingsavtaler med flere odontologiske læresteder i Europa under utvekslingsprogrammet ERASMUS+. Utvekslingsoppholdet er på tre måneder (mars- juni). 

Det er mulig å reise på utveksling til Cape Town i tre måneder og Seoul i en måned i samme periode. I tillegg er The University of Campinas (Unicamp) i Brasil er et nytt søknadsalternativ med klinikkutveksling i tre måndeder på "School of Dentistry” i Piracicaba (São Paulo) . Det er også en mulighet for 4.års tannlegestudenter å søke på lab- praksis i 4-6 uker i perioden juni- august.

Bolig: Som oftest må studentene bo privat. Ved noen studiesteder kan OD studenter få tak i studentbolig. Les mer om boligtilbudet i Maison de Norvège i Paris.

Søknadsalternativer for våren 2022 ligger inne i søknadsweb. Dersom det blir endringer, vil det komme nærmere informasjon og søknadsweb og nettsidene oppdateres.

Coronasituasjonen: Fra Sør-Afrika rapporterer de i midten av juni om 3.bølge og "level 3 lockcdown". Studenter ved the University of the Western Cape har nå digital undervisning.

Her er en status fra Seoul National University, the International office, 22.juni:  We are providing student exchange program for foreign students, however, the followings need to be considered due to COVID-19 situation.

  • Two-week self isolation is mandatory for entrant.
  • The entrance of SNU Dental Hospital might not be allowed for foreigners due to COVID-19 situation.

Utvekslingen foregår i studiets 8.semester (fakultetets internasjonale semester.) 

For å kunne søke om utveksling må du

  • Gå 7. semester på masterprogrammet i odontologi (tannlege).
  • Ha normert studieprogresjon i de kliniske semestre; 5-7. semester 
  • Være personlig egnet.

Alle utvekslingsavtaler med Det odontologiske fakultet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

 

 

 

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. juni 2021 16:12