Førstekonsulent

Eskil jobber i Samferdselsdepartementet.

Foto: privat

Hva går jobben din ut på?

Jeg utvikler trafikksikkerhetspolitikk. Det innebærer blant annet å utrede og å analysere trafikksikkerheten på norske veier og å følge opp tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak.

I tillegg er jeg med på å utforme sentrale plan- og styringsdokumenter som for eksempel Nasjonal Transportplan.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Noe av det jeg synes er spennende er å jobbe med noe som betyr så mye for så mange. Gjennom et systematisk og faglig fundamentert arbeid over flere år er Norge blitt best på trafikksikkerhet i Europa, så vi redder faktisk liv.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Da jeg satt i forelesningsalen og hørte på foreleser snakke om politikkutforming, mål- og resultatstyring og forskjeller mellom et departement og et direktorat, hadde jeg ikke trodd at min første, faste jobb etter endte studier skulle bli i et departement. Tematikken festet seg ikke like lett som andre fagområder, og det eneste jeg kunne på forhånd var at byråkrati handler om "regler og sånn".

Nå jobber jeg med akkurat det jeg lærte om. Bachelorgraden i offentlig politikk og administrasjon gav meg en solid plattform for å kunne jobbe i skjæringspunktet mellom utforming og iverksetting av offentlig politikk.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Dagen starter med en kopp kaffe mens jeg hører på radio. Jeg sjekker alltid mail og ser om det er komme nye saker i saksbehandlingssystemet vårt. I tillegg tar jeg alltid en runde på nett hos de store nyhetsaktørene for å oppdatere meg på ulykkesbildet.

Mye av det daglige arbeidet handler om å skrive. Det kan være skriftlige henvendelser fra publikum som vi må svare på, eller det kan være at politisk ledelse trenger faglige innspill og kunnskap for å forberede seg på en reise de skal på.

Generelt blir arbeidshverdagen i et departement preget av det politiske klimaet og ulike sesongvariasjoner. Eksempelvis jobber vi intensivt med enkeltsaker når for eksempel Nasjonal Transportplan skal gjennomgås, eller et revidert nasjonalbudsjett skal legges frem.

Hvordan fikk du jobben? 

Ved siden av studier har jeg hatt flere kortere vikariater i Skatteetaten. Jeg skrev masteroppgave ved Oslomet om mobilbruk under kjøring, og kom naturligvis innpå trafikksikkerhet.

Når stillingen i departementet ble utlyst kunne jeg ikke annet enn å søke, og å håpe. Jeg jobbet fulltid i Skatteetaten på Lillestrøm, men da jeg fikk jobbtilbud fra Samferdselsdepartementet slapp sjefen meg på dagen. Hun visste at det var dette jeg ville.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Mitt nest beste tips er å prioritere jobb og ulike verv i tillegg til skolearbeidet. Det har utelukkende positiv effekt på studiehverdagen din, både faglig og sosialt.

Mitt beste tips er å finne ditt fagfelt, og bli kjempegod på akkurat det.

Bachelorgraden i offentlig administrasjon og ledelse er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer ulike fagdisipliner betyr ikke det at du likevel ikke kan finne ditt lille spesialfelt.

Publisert 12. mars 2019 13:59 - Sist endret 12. mars 2019 13:59