Konsulent

Marianne jobber i Accenture.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på stillingen utlyst på nettsidene deres etter å ha vært i kontakt med ansatte fra selskapet på stand på Karrieredagen. Fikk jobb i desember, et halvt år før jeg skulle levere masteroppgaven min.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

En blanding av utdanning og erfaring. Jeg hadde opparbeidet meg en god CV mens jeg tok bachelorgraden min. Under masteren fokuserte jeg mest på skole, men hadde også verv ved siden av, tilknyttet studie.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som konsulent jobber man på ulike prosjekter og kan ha flere roller. Akkurat nå sitter jeg på prosjekt hos NAV der jeg jobber tett med kunden for å videreutvikle saksbehandlingsløsningen deres. Jeg jobber som funksjonelt ansvarlig på utviklingsteam og sammen designer vi de tekniske løsningene.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Gjennom studiene fikk jeg mange av de analytiske evnene jeg nå trenger for å løse utfordringer kundene våre har. Problemløsning, systematisk tilnærming og kritisk tenkning til løsningene vi har og skal utvikle er bare noen av de generelle egenskapene jeg tok med meg fra studiene og ut i jobb.

Videre er den konkrete kunnskapen jeg fikk om offentlig sektor viktig for å kunne forstå hvordan ting er satt sammen, samt kundens behov. Accenture har kunder i de fleste bransjer og sektorer, men jeg jobber kun med de i offentlig sektor. Dette innebærer prosjekter hos NAV, politiet, helsedirektoratet og Forsvaret.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Bruk hverandre aktivt under studiene. Jeg lærte mest i samarbeid med andre, gjennom kollokvier og gruppearbeid. Timene på lesesalen var viktig, men kunne for meg ikke måles med felles gjennomgang av materiell i etterkant av forelesninger.

Studiene gir deg en gyllen mulighet til lærdom, både faglig og personlig. Men det jeg gjorde utenom var vel så viktig. Deltidsjobber og frivillige verv var med på å forme meg i denne tiden.

Det viktigste for meg som student var å være engasjert og åpen for nye muligheter. Man vet aldri hva studiene fører til og jeg er glad jeg ikke hadde en satt plan på hva jeg ville gjøre. Jeg kunne være nysgjerrig og utforske flere muligheter mens jeg studerte.

Publisert 24. juni 2016 13:03 - Sist endret 12. mars 2019 10:01