Praktikant

Kaja-Elisabeth er praktikant ved Den norske ambassaden i London.

Foto: Hanna Huglen Revheim

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg våren 2015 fullførte bachelorgraden var jeg klar for en liten pause fra Blindern og ønsket å skaffe meg arbeidserfaring før jeg begynte på et masterstudie. Gjennom venner og bekjente hadde jeg fått høre om muligheten for å jobbe som studentpraktikant ved en av de norske utenriksstasjonene, og dette synter jeg hørtes ut som en god mulighet til å anvende kunnskapen jeg hadde tillagt meg gjennom studiene på og skaffe meg god arbeidserfaring. Ambassaden i London tar inn to praktikanter hvert semester, hvor én er knyttet til politisk-økonomisk avdeling, og den andre er knyttet til presse, informasjon og kultur-avdelingen.

Jeg søkte på praktikantstillinger ved flere av utenriksstasjonene, og var så heldig å bli kalt inn til intervju for stillingen ved ambassaden i London. Jeg gjennomførte et intervju med ministerråden og deretter en skriftlig prøve på to timer, hvor jeg skulle skrive et sammendrag av en tale statsminister Cameron hadde holdt noen uker tidligere, samt en formell invitasjon til en middag ambassadøren inviterte til. Noen dager senere mottok jeg tilbud om stillingen, noe jeg selvfølgelig takket ja til!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Under intervjuet måtte jeg svare på spørsmålet om hvorfor jeg trodde jeg var en god kandidat for stillingen. Jeg begynte med å trekke frem bachelorgraden min i offentlig administrasjon og ledelse. Jeg valgte i utgangspunktet dette studiet fordi jeg likte fagkombinasjonene. Det at man kombinerer fag fra ulike fakulteter og tradisjoner, gjør at man blir mer allsidig og kan se ting med ulike «briller». Videre mener jeg at å studere fag fra ulike tradisjoner viser at man er i stand til å tilegne seg ulik kunnskap og tilpasse seg de oppgavene man står ovenfor. Å studere jus og ledelsesfag er vidt forskjellig med tanke på blant annet metode. Jeg argumenterte for at jeg er vant til å se en sak fra flere sider, jobbe med komplekse og ulike oppgaver og samtidig beholde flere perspektiv når en oppgave skal løses.

Videre tror jeg at jeg fikk jobben fordi jeg gjennom studietiden har vært aktiv i programutvalget i OADM og representert OADM-studenter i SVSU, og hatt deltidsjobb ved siden av studiene. Med andre ord har jeg måtte lære meg å være strukturert, god tid å organisere, og flink til å prioritere i en travel hverdag.

I tillegg har jeg vært på utveksling til Sciences Po i Grenoble, Frankrike. I stillingsutlysningen etterspør de personer med internasjonal erfaring, og nettopp dette fikk jeg da jeg var på utveksling til Grenoble et semester. Jeg tror at gjennom å reise på utveksling får man en unik kulturforståelse, viser at man ikke er redd for en utfordring og at man er interessert i det som skjer utenfor Norges grenser.

Jeg tror at den faglige bakgrunnen min, det at jeg har tatt på meg ekstra oppgaver i form av verv, erfaringer fra ulike deltidsjobber og internasjonal erfaring gjorde at jeg var en god kandidat for praktikantstillingen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som praktikant har jeg mange ulike oppgaver. En fast oppgave er å sende et ukentlig nyhetsbrev til Norge om de viktigste sakene i mediebildet i Storbritannia, rapportere om ulike arrangementer ambassaden har hatt den uka, samt informere om hva som skal skje neste uke. Ellers bistår med å finne informasjon til rapporter, bistå ved besøk, ordne i stand til møter og skrive referat. Jeg har også vært innom konsulatet for å hjelpe til og sitter av og til i resepsjonen og svarer på henvendelser fra publikum.

Hva jobber du med akkurat nå?

Det som er noe av det beste med jobben ved ambassaden, er at ingen dager er like! Da jeg startet i januar fikk jeg i oppgave å organiserer et besøk av en stortingskomité, og jeg måtte organisere møter med aktuelle møtepartnere, middag i den norske residensen med ambassadøren, og være med på alle møtene under besøket. Akkurat nå har vi en periode med litt mindre besøk, så denne uken har jeg jobbet med en rapport på det britiske sikkerhetspolitikk. Som praktikant har vi frihet til å finne oppgaver til oss selv og det er viktig å være proaktiv, så det er alltid noe å gjøre. Selv om jeg er på seksjonen for politikk og økonomi får jeg ta del i det presse-, kultur- og informasjonsseksjonen driver med. Jeg har vært på flere konserter med norske artister og band, så arbeidsdagen kan vare litt utover «normal» arbeidstid med arrangementer på kveldene. Jeg vil også skryte litt av arbeidsplassen min. Å være del av et så godt arbeidsmiljø som ambassaden i London er veldig fint, og jeg har blitt godt integrert og mottatt av de lokalt ansatte og utsendte.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

I en sånn type jobb som jeg gjør er det viktig å evne å sette seg inn i ting raskt og vite hvor man finner den informasjonen man trenger. På OADM lærte jeg nettopp dette. Jeg bruker den kunnskapen jeg har om hvordan man skal gå frem for å finne den informasjonen man trenger, samt å være kildekritisk og ha et overordnet blikk som jeg fikk gjennom årene ved UiO. Jeg tror jeg som tidligere OADM-student har et helhetlig perspektiv med meg, og selv om det er vanskelig å peke på et konkret tilfelle hvor jeg bruker kunnskap fra et enkelt fag i OADM, er det mer forståelsen, evnen til å sette meg inn i ting jeg ikke kan så mye om fra før og det å være kildekritisk som er det jeg har med meg fra OADM og bruker aktivt i min hverdag.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Det er selvfølgelig viktig å kunne vise til gode resultater, men jeg tror helt ærlig at det man gjør utenfor lesesalen er vel så viktig for å kunne skaffe seg drømmejobben i fremtiden. Å være aktiv og ta på seg verv, enten det er i programutvalget, idrettslag eller frivillige organisasjoner, er verdifull erfaring å ha med seg videre. I tillegg blir man kjent med andre studenter. Jeg tror også det er lurt å ha en deltidsjobb, selv om man kanskje ikke opplever den som så veldig relevant. Det viser arbeidsvillighet og at man evner å være fulltidsstudent samtidig som man jobber ved siden av. Mitt siste tips må være å studere OADM og oppleve det gode studiemiljøet og få en solid innføring i offentlig administrasjon og ledelse.

Publisert 27. apr. 2016 15:06 - Sist endret 16. nov. 2018 14:05